Tình hình thi hành pháp luật về thực hiện các chính sách của tỉnh Sơn La về phát triển kinh tế, xã hội

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Sơn La thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021, Sở Tư pháp tổng hợp kết quả thu thập thông tin tình hình thi hành pháp luật về thực hiện các chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội của các cơ quan, đơn vị.

    Ngay sau khi các chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội được ban hành, UBND các huyện, thành phố đã tập trung triển khai bằng nhiều hình thức phong phú như: xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; tổ chức tuyên truyền phổ biến thông qua các hình thức tổ chức Hội nghị chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, họp tại các tổ dân phố, tiểu khu, bản, xóm và trên phương tiện thông tin đại chúng.

     Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của HĐND tỉnh còn một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể như sau:    

Về hỗ trợ lãi suất: HĐND tỉnh ban hành chính sách cho Ngân hàng nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất tín dụng nhà nước ưu đãi đầu tư tính trên số dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hồ sơ hỗ trợ, như không quá 03 tỷ đồng/dự án. Theo đó hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư dự án. Tuy nhiên các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đa số sản xuất kinh doanh với quy mô nhỏ, lẻ, không có tài sản thế chấp để vay vốn sản xuất, kinh doanh, vì vậy khó tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ.

Mô hình sản xuất rau an toàn trái vụ tại tỉnh Sơn La. 

Về hỗ trợ đầu tư dự án nhân giống cây trồng bằng công nghệ nuôi cấy mô: HĐND tỉnh hỗ trợ tối đa 80% kinh phí đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường, nhưng không quá 02 tỷ đồng/dự án. Trường hợp quy mô dự án tăng thì mức hỗ trợ tăng tương ứng nhưng không quá 05 tỷ đồng/dự án. Điều kiện để được hỗ trợ là quy mô dự án phải từ 500.000 cây/năm trở lên. Tuy nhiên, khó khăn gặp phải là hầu hết các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, chưa áp dụng các công nghệ hiện đại, trình độ quản lý, điều hành, tay nghề người lao động thấp; xã viên các Hợp tác xã đa số chưa qua đào tạo, năng lực kinh doanh, khả năng tiếp cận nắm bắt khai thác thị trường rất hạn chế.

Về hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi bò thịt tập trung: HĐND tỉnh hỗ trợ Hợp tác xã đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi bò thịt tập trung được hỗ trợ 60% kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị; mức hỗ trợ không quá 02 tỷ đồng/dự án. Trong đó điền kiện để được hỗ trợ là quy mô nuôi phải từ 100 con trở lên. Tuy nhiên các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hầu hết là Hợp tác xã có quy mô nhỏ, không đáp ứng được điều kiện để được hỗ trợ vì vậy khó tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ.

Về hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung: HĐND tỉnh hỗ trợ xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gai cầm tập trung được hỗ trợ kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mau trang thiết bị trong hàng rào dự án; mức hỗ trợ tối đa 60% kinh phí đầu tư, nhưng không quá 03 tỷ đồng/dự án. Trong đó điều kiện để được hỗ trợ là cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bán công nghiệp công suất tối thiểu đạt 20 con trâu, bò, ngựa/ngày; 100 con lợn, dê/ngày; 500 con gia cầm/ngày. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn nhiều huyện không có hợp tác xã tham gia giết mổ gia súc, gia cầm.

    Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc sau khi thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật về thực hiện các chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội, Sở Tư pháp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND để phù hợp với tình hình thực tế tại các huyện, thành phố./.

Tác giả:Lường Ngọc Hùng
  1 2 3 4 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 420
  • Trong tuần: 6 471
  • Tất cả: 705422
  • Tất cả: 983
Đăng nhập
SỞ TƯ PHÁP TỈNH SƠN LA
Địa chỉ:Tầng 4, 5 tòa 6T1 trụ sở HĐND, UBND và một số sở, ngành tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT
Điện thoại: 0212.3851402 - Fax: 0212.3758008
Email: sotuphaptinhsonla@gmail.com

Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang