Đường dây nóng: (022).3851.105
Không có video - Upload lại link

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp

1. Lãnh đạo sở: Gồm Giám đốc và 03 Phó Giám đốc

2. Các phòng chuyên môn:

- Văn phòng;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;

- Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật;

- Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Phòng Hành chính Tư pháp;

- Phòng Bổ trợ Tư pháp.

3. Các đơn vị trực thuộc Sở

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước;

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản;

- Phòng Công chứng số 1;

- Phòng Công chứng số 2;

- Phòng Công chứng số 3.

 

 

 

 

Chính phủ điện tử
Online:1
Hôm nay:116
Hôm qua:23
Tổng số: 119269