Đường dây nóng: (022).3851.105
Không có video - Upload lại link
STT Họ và tên Chức danh chính Điện thoại Địa chỉ email
BAN GIÁM ĐỐC
1 Quàng Hồng Phương Giám Đốc Sở 0912827999
2 Phạm Văn Hưng Phó Giám Đốc Sở 3756188 hungha.by@gmail.com
3 Lù Văn Dũng Phó Giám Đốc Sở 0915567099
4 Quàng Văn Hùng Phó Giám Đốc Sở 0912158306
VĂN PHÒNG
1 Hoàng Thị Duyên Chánh văn phòng sở 0946247669
2 Quàng Hùng Cường Chuyên viên 01636999699 quangcuongstp@gmail.com
3 Phạm Trang Nhung Chuyên viên 01662858071 minhmynhung@gmail.com
6 Nguyễn Thị Bích Ngọc Chuyên viên - KT 0988863270
8 Trần Thị Xuân Chuyên viên 0948370747
9 Nguyễn Thị Dịu Chuyên viên 0973446445
4 Nguyễn Kim Hoa Chuyên viên 022.3851.739
10 Điêu Nguyễn Thu Hương Chuyên viên tập sự 0984136255 huongsotuphapsl
THANH TRA SỞ
1 Tòng Văn Chiến Chánh thanh tra 0912587061
2 Phan Quang Trung Phó chánh thanh tra 0223851105 - 01239182938
3 Lường T. Phong Lan Chuyên viên 0944063569
PHÒNG XD VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL
1 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Trưởng phòng 0223.855477 - 0912045599
2 Nguyễn Thị Diệu Linh Phó trưởng phòng 0223851939
3 Phùng Văn Hà Phó trưởng phòng 0223851939 - 0986269268
4 Đinh Công Hiệp Chuyên viên 0973434271
5 Dương Thị Anh Chuyên viên 0917217621
PHÒNG QUẢN LÍ XỬ LÍ VPHC VÀ THEO DÕI THI HÀNH PL
1 Đinh Kim SInh Trưởng phòng 0912142509
2 Tòng Thị Hạnh Phó trưởng phòng 0223.851104
3 Trịnh Trần Linh Trang Chuyên viên 0223851104 - 0915828399
PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
4 Dương Kiều Phụng Chuyên viên 0968681448
1 Lò Thị Mường Pha Trưởng phòng 0223.851739 - 0912241170
2 Lê Thị Minh Giang Phó trưởng phòng 022.3851.739 - 0987111126
3 Cầm Mai Lưu Chuyên viên
PHÒNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP
1 Hoàng Thị Mịnh Trưởng phòng 0223.855065 - 0915319727
2 Lê Trung Anh Chuyên viên 0965975668
3 Lò Thị Mai Oanh Chuyên viên 0976679203
PHÒNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
1 Trưởng phòng
2 Lò Linh Loan Phó trưởng phòng 0982001705
3 Lò Thị Phương Chuyên viên
4 Trần Thị Thu thủy Chuyên viên 0973080990
PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1 Lò Văn Xoa Trưởng phòng 022.3754868 - 0946101974
2 Phạm Thị Vy Phó trưởng phòng
3 Bùi Thị Huyền Trang Chuyên viên 01665255506
4 Bùi Trung Dũng Chuyên viên 0963684789
5 Phạm Duy Tùng Chuyên viên 0223.754.868 - 0976224860
TRUNG TÂM ĐẤU GIÁ
PHÒNG CÔNG CHỨNG
2 Nguyễn Tiến Việt Phó trưởng phòng 0912360587
TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÍ
Chính phủ điện tử
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Tổng số: