Đường dây nóng: (022).3851.105
Không có video - Upload lại link

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Hộ tịch

[2017-02-10 09:25:41 - 189 lượt xem] Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Hộ tịch. Xem chi tiết

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi năm 2017

[2017-05-26 15:12:23 - 91 lượt xem] Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-STP ngày 13/4/2017 của Sở Tư pháp, ngày 20/4/2017, Sở Tư pháp đã khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi năm 2017 cho 226 công chức Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.. Xem chi tiết
Chính phủ điện tử
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Tổng số: