Đường dây nóng: (022).3851.105
Không có video - Upload lại link

Báo cáo số 356/BC-BTP ngày 24/12/2015 của Bộ Tư pháp

[2016-07-25 14:30:28 - 275 lượt xem] Kết quả xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật giai đoạn 2010-2015 và đề xuất phương hướng giai đoạn 2016-2020. Xem chi tiết

Việc quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại xã, phường, thị trấn: Thực tiễn đã qua và nhu cầu hiện tại

[2016-07-25 16:23:37 - 669 lượt xem] Có thể nói “viên gạch” đặt nền móng đầu tiên cho việc ra đời của Tủ sách pháp luật tại xã, phường, thị trấn là Quyết định số 69/1998/QĐ-TTg, ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho cấp xã, phường, thị trấn. Tại Điều 2 Quyết định này quy định: “Ở mỗi xã, phường, thị trấn cần xây dựng tủ sách riêng gọi là ''Tủ sách pháp luật'', để cung cấp tư liệu cho cán bộ chính quyền địa phương nghiên cứu, sử dụng, vừa tạo điều kiện để nhân dân có điều kiện tiếp xúc, tìm hiểu pháp luật của Nhà nước”. . Xem chi tiết

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ 1

[2017-02-15 13:44:12 - 296 lượt xem] . Xem chi tiết
1 Quyết định Công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp, giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Sơn la năm 2018
2 Quyết định Công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp, giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Sơn la năm 2018
3 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc ubnd tỉnh và các cơ quan ngành dọc đóng trên địa
3 QĐ về việc đăng kí hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
4 QĐ về việc đăng kí hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
4 Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh về việc phân công các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp giúp đỡ xã vùng III, xã biên giới, xã có công trên địa bàn tỉnh
5 Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh về việc phân công các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp giúp đỡ xã vùng III, xã biên giới, xã có công trên địa bàn tỉnh
5 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020
5 QĐ về việc phân loại tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp
5 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
Chính phủ điện tử
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Tổng số: