Đường dây nóng: (022).3851.105
Không có video - Upload lại link

Báo cáo số 356/BC-BTP ngày 24/12/2015 của Bộ Tư pháp

[2016-07-25 14:30:28 - 121 lượt xem] Kết quả xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật giai đoạn 2010-2015 và đề xuất phương hướng giai đoạn 2016-2020. Xem chi tiết

Việc quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại xã, phường, thị trấn: Thực tiễn đã qua và nhu cầu hiện tại

[2016-07-25 16:23:37 - 346 lượt xem] Có thể nói “viên gạch” đặt nền móng đầu tiên cho việc ra đời của Tủ sách pháp luật tại xã, phường, thị trấn là Quyết định số 69/1998/QĐ-TTg, ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho cấp xã, phường, thị trấn. Tại Điều 2 Quyết định này quy định: “Ở mỗi xã, phường, thị trấn cần xây dựng tủ sách riêng gọi là ''Tủ sách pháp luật'', để cung cấp tư liệu cho cán bộ chính quyền địa phương nghiên cứu, sử dụng, vừa tạo điều kiện để nhân dân có điều kiện tiếp xúc, tìm hiểu pháp luật của Nhà nước”. . Xem chi tiết

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ 1

[2017-02-15 13:44:12 - 136 lượt xem] . Xem chi tiết
Chính phủ điện tử
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Tổng số: