Đường dây nóng: (022).3851.105
Không có video - Upload lại link

Báo cáo số 356/BC-BTP ngày 24/12/2015 của Bộ Tư pháp

[2016-07-25 14:30:28 - 262 lượt xem] Kết quả xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật giai đoạn 2010-2015 và đề xuất phương hướng giai đoạn 2016-2020. Xem chi tiết

Việc quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại xã, phường, thị trấn: Thực tiễn đã qua và nhu cầu hiện tại

[2016-07-25 16:23:37 - 632 lượt xem] Có thể nói “viên gạch” đặt nền móng đầu tiên cho việc ra đời của Tủ sách pháp luật tại xã, phường, thị trấn là Quyết định số 69/1998/QĐ-TTg, ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho cấp xã, phường, thị trấn. Tại Điều 2 Quyết định này quy định: “Ở mỗi xã, phường, thị trấn cần xây dựng tủ sách riêng gọi là ''Tủ sách pháp luật'', để cung cấp tư liệu cho cán bộ chính quyền địa phương nghiên cứu, sử dụng, vừa tạo điều kiện để nhân dân có điều kiện tiếp xúc, tìm hiểu pháp luật của Nhà nước”. . Xem chi tiết

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ 1

[2017-02-15 13:44:12 - 278 lượt xem] . Xem chi tiết

Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2017

[2017-05-26 15:08:00 - 313 lượt xem] Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 25/KHPH-STP-BĐBP ngày 13/3/2017 giữa Sở Tư pháp và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2017. Trong 02 ngày (04, 05/4/2017), Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND huyện Sông Mã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho 60 đại biểu tham dự. Trong đó: Nam là 57 người, nữ là 03 người; thành phần dân tộc: Thái: 29 người, Mông: 31 người.. Xem chi tiết

Thông tư 07/2017/TT-BTP

[2017-08-16 08:56:03 - 231 lượt xem] . Xem chi tiết
Chính phủ điện tử
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Tổng số: