Đường dây nóng: (022).3851.105
Không có video - Upload lại link

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Hộ tịch

[2017-02-10 09:25:41 - 475 lượt xem] Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Hộ tịch. Xem chi tiết

THÔNG TƯ SỐ 09-2016-TTLT-BTP-BTNMT

[2017-06-23 08:42:14 - 230 lượt xem] . Xem chi tiết

Thông tư 250/2016/TT-BTC

[2017-06-23 08:41:23 - 249 lượt xem] Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương. Xem chi tiết

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi năm 2017

[2017-05-26 15:12:23 - 280 lượt xem] Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-STP ngày 13/4/2017 của Sở Tư pháp, ngày 20/4/2017, Sở Tư pháp đã khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi năm 2017 cho 226 công chức Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.. Xem chi tiết

Đề cương giới thiệu Nghị định 102

[2017-11-22 07:55:03 - 181 lượt xem] . Xem chi tiết

Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà Nước

[2017-11-23 13:34:50 - 169 lượt xem] . Xem chi tiết
1 Quyết định Công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp, giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Sơn la năm 2018
2 Quyết định Công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp, giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Sơn la năm 2018
3 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc ubnd tỉnh và các cơ quan ngành dọc đóng trên địa
3 QĐ về việc đăng kí hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
4 QĐ về việc đăng kí hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
4 Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh về việc phân công các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp giúp đỡ xã vùng III, xã biên giới, xã có công trên địa bàn tỉnh
5 Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh về việc phân công các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp giúp đỡ xã vùng III, xã biên giới, xã có công trên địa bàn tỉnh
5 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020
5 QĐ về việc phân loại tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp
5 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
Chính phủ điện tử
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Tổng số: