Đường dây nóng: (022).3851.105
Không có video - Upload lại link

Kết quả kiểm tra công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng tại Các cơ quan tố tụng năm 2017

Cập nhật: 2017-05-30 10:31:45
Lượt xem: 220

 

          Nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT). Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày 01/03/2017 về việc kiểm tra liên ngành công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017 và thành lập 02 Đoàn kiểm tra do lãnh đạo cơ quan: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh là Phó Chủ tịch Hội đồng liên ngành làm trưởng đoàn; thành viên gồm lãnh đạo đại diện cấp phòng là thành viên Tổ giúp việc Hội đồng liên ngành của cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

Từ ngày 09/5/2017 đến ngày 20/5/2017, Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra các cơ quan tố tụng tại 04 huyện: Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Quỳnh Nhai.

(Đồng chí Sa Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành, Trưởng đoàn phát biểu tại buổi làm việc)

 

          Sau khi đồng chí Sa Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành, Trưởng đoàn nêu mục đích, yêu cầu, những nội dung kiểm tra các đơn vị. Đoàn kiểm tra đã nghe các cơ quan tố tụng báo cáo kết quả công tác thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT và trực tiếp kiểm tra tại các Cơ quan tiến hành tố tụng.

(Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại nhà tạm giam, tạm giữ Cơ quan Công an huyện)

 

(Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp Hồ sơ của các cơ quan tiến hành tố tụng)

 

          Qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT. Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, Đồng chí Sa Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành, Trưởng đoàn yêu cầu các Cơ quan tiến hành tố tụng cần:

          1. Nâng cao hơn nữa sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động trợ giúp pháp lý.

          2. Các đơn vị trong ngành thường xuyên thông tin, phổ biến về Luật Trợ giúp pháp lý, Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT và các quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý  kịp thời, đầy đầy đủ tới những người tiến hành tố tụng; nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc hướng dẫn, giải thích cho nhân dân về quyền được yêu cầu trợ giúp pháp lý đối với trường hợp được trợ giúp.

          3. Thực hiện thường xuyên việc trao đổi, phản ánh về chất lượng, hiệu quả tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư - Cộng tác viên TGPL và  thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT.

 

 

Tác giả: Lê Thế Anh
Nguồn tin: Trung tâm TGPL Nhà nước

Chính phủ điện tử
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Tổng số: