Đường dây nóng: (022).3851.105
Không có video - Upload lại link

Bộ trưởng Lê Thành Long làm Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình hành động QG về đăng ký, thống kê hộ tịch

Cập nhật: 2017-06-13 07:36:08
Lượt xem: 200

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 -2024. Ban chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm Trưởng ban.

2 Phó Trưởng ban gồm: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc (Phó Trưởng ban thường trực); Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương. Ban Chỉ đạo có 6 ủy viên.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan trung ương có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc lập Kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động quốc gia theo đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng năm hoặc đột xuất; chỉ đạo, điều phối cơ chế hoạt động giữa các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc triển khai tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia. Đồng thời, giải quyết hoặc đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định việc giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Chương trình hành động quốc gia theo thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm hoặc đột xuất, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia.
Ban Chỉ đạo có Tổ thư ký gồm 15 thành viên do Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp Nguyễn Công Khanh làm Tổ trưởng.
                                                         

Tác giả: T.H
Nguồn tin: Bộ Tư pháp

Chính phủ điện tử
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Tổng số: