Đường dây nóng: (022).3851.105
Không có video - Upload lại link

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

Cập nhật: 2017-06-13 13:36:16
Lượt xem: 228
Chiều 08/6/2017, với 89% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

 

Theo đó, Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, bổ sung vào Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 các dự án sau: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Đối với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, tại Kỳ họp thứ 5 sẽ trình Quốc hội thông qua 11 dự án Luật, gồm: dự án Luật Hành chính công; dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; dự án Luật Đo đạc và bản đồ; dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.
Cũng tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ cho ý kiến 9 dự án Luật, gồm: dự án Luật Dân số; dự án Luật Quản lý phát triển đô thị; dự án Luật Chăn nuôi; dự án Luật Trồng trọt; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; dự án Luật Công an xã; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.
Còn Tại Kỳ họp thứ 6, trình Quốc hội thông qua 10 dự án luật, gồm: dự án Luật Dân số; dự án Luật Quản lý phát triển đô thị; dự án Luật Chăn nuôi; dự án Luật Trồng trọt; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; dự án Luật Công an xã; dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Đồng thời, cho ý kiến 4 dự án luật, gồm: dự án Luật Cảnh sát biển; dự án Luật Kiến trúc; dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; dự án Luật Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Nghị quyết cũng nêu rõ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; không trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội dự án, dự thảo không bảo đảm chất lượng và tiến độ; kiểm điểm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của việc không hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để báo cáo Quốc hội.
Chính phủ dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, cho ý kiến đối với dự án được trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án; bảo đảm ban hành văn bản quy định chi tiết có hiệu lực cùng thời điểm với hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua.
Chính phủ phân công, chỉ đạo các cơ quan có liên quan chủ trì khẩn trương nghiên cứu, soạn thảo trình Quốc hội ban hành các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền giao trong các văn bản cụ thể.
Cơ quan chủ trì soạn thảo, thẩm định, thẩm tra và các cơ quan có liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các đại biểu Quốc hội, nhất là các đại biểu Quốc hội chuyên trách được sớm tiếp cận, tham gia ý kiến về dự án, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng luật, pháp lệnh.
Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội chủ động phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với cơ quan trình, cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra; phát huy trách nhiệm của tập thể Thường trực Hội đồng, Thường trực Ủy ban, toàn thể Hội đồng, Ủy ban trong việc thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiếp thu, chỉnh lý.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả với Quốc hội.
                                      

Tác giả: Thu Hằng
Nguồn tin: Bộ Tư pháp

Chính phủ điện tử
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Tổng số: