Đường dây nóng: (022).3851.105
Không có video - Upload lại link

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật; nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cho tuyên truyên và Hòa giải viên cơ sở năm 2017

Cập nhật: 2017-07-16 17:24:53
Lượt xem: 320

 

Thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La, Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017. Trong 04 ngày, từ 11/7 đến 14/7/2017, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh tổ chức 02 Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật; nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cho tuyên truyên và Hòa giải viên cơ sở.

Dự và chủ trì Hội nghị tập huấn có đồng chí Quàng Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Báo cáo viên pháp luật tỉnh; đại diện một số Phòng Tư pháp huyện, thành phố. Học viên tham gia Hội nghị bao gồm 224 đồng chí, là các đồng chí là Tuyên truyền viên, Hòa giải viên của các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị lần này, các Báo cáo viên pháp luật của tỉnh Sơn La tập trung truyền đạt những nội dung cơ bản của Bộ Luật dân sự năm 2015; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Phí và lệ phí; Luật Trẻ em; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Chính phủ về việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời, các học viên còn được hướng dẫn nghiệp vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiệp vụ hòa giải tại cơ sở; góp phần đưa pháp luật đến với đồng bào các dân tộc trong tỉnh, từ đó tạo thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Việc tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật; nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cho tuyên truyên và Hòa giải viên cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Tuyên truyền viên, Hòa giải viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải viên cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn pháp lý, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ công tác hòa giải tại cơ sở trong tình hình mới.

Tác giả: Hoàng Thị Duyên
Nguồn tin: Sở Tư pháp

Chính phủ điện tử
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Tổng số: