Đường dây nóng: (022).3851.105
Không có video - Upload lại link

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Cập nhật: 2017-07-18 08:06:14
Lượt xem: 76

 

        Thực hiện Kế hoạch số 1974/KH-BTP ngày 12/6/2017 của Bộ Tư pháp về tổ chức Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017. Ngày 10/7/2017, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 do đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì tại điểm cầu Trung ương; đồng chí Quàng Hồng Phương - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì điểm cầu Sơn La .

         

           Dự điểm cầu Sơn La có đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ngành như: Nội vụ, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh; Ban Giám đốc Sở Tư pháp; Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; lãnh đạo phòng Tư pháp các huyện Mai Sơn, Yên Châu, Bắc Yên và thành phố Sơn La.

          Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp đã ban hành các chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; qua đó cụ thể hóa các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, gắn với chức năng nhiệm vụ của Ngành Tư pháp Việt Nam. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan tư pháp, pháp chế gắn với Kế hoạch số 1141 ngày 11/11/2016 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận số 01 ngày 4/4/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật. Các cơ quan, đơn vị trong ngành đã cơ bản hoàn thiện việc xây dựng, phê duyệt Khung năng lực, vị trí việc làm, qua đó làm cơ sở để tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan tư pháp, pháp chế từ Trung ương đến địa phương.

        Tại tỉnh Sơn La trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Tư pháp đã đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo gắn với công tác bảo vệ nội bộ. Chủ động tham mưu với UBND tỉnh ban hành Chương trình và các Kế hoạch công tác chuyên để tổ chức thực hiện. Tiếp nhận và thẩm định 75 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham gia ý kiến vào 8 dự thảo văn bản của Trung ương và 97 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; kiểm tra 1.138 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật do HĐND và UBND các cấp ban hành; phát hiện 67 văn bản sai về thẩm quyền, nội dung ban hành văn bản và thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản… Ngành cũng tăng cường công tác phối hợp với các ngành trong khối nội chính đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, kiện toàn đội ngũ công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh; phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh với 936 thủ tục. Kiểm soát và công bố các bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế; Giáo dục và Đào tạo với 178 thủ tục hành chính. Triển khai đồng bộ công tác Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. Tập trung triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản tại địa phương...

 

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu trong thời gian tới, Ngành Tư pháp chuẩn bị và tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết mới, trong đó, chú trọng đến các luật thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước hoặc có tác động đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành Tư pháp: Luật Đấu giá tài sản, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)… Tập trung các nguồn lực để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi hành án dân sự. Giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài, nhất là các vụ án tham nhũng. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ tư pháp, pháp chế về kỹ năng soạn thảo, thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật…

          Kết thúc Hội nghị đồng chí Quàng Hồng Phương - Giám đốc Sở Tư pháp đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, phòng Tư pháp các huyện, thành phố căn cứ các nhiệm vụ mới theo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Hội nghị rà soát, bổ sung kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017 để tổ chức thực hiện; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành./.

 

 


 

 

 

Tác giả: Hoàng Thị Duyên
Nguồn tin: Sở Tư pháp

Chính phủ điện tử
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Tổng số: