Đường dây nóng: (022).3851.105
Không có video - Upload lại link

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt một số văn bản pháp luật mới ban hành năm 2017

Cập nhật: 2017-08-21 15:23:06
Lượt xem: 205

 

Thực hiện Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017; Kế hoạch công tác năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Ngày 17/8/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị  phổ biến, quán triệt một số văn bản pháp luật mới ban hành và hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017.

(Hình ảnh Hội nghị)

   Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Quàng Hồng Phương - Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh. Dự và trực tiếp triển khai các chuyên đề tại Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Quang Hòa – Báo cáo viên pháp luật Trung ương thuộc Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp; đồng chí Phạm Hữu Sơn - Cục trưởng Cục Thống Kê tỉnh, đồng chí Phạm Quốc Chinh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí  đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, hơn 100 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố; đại diện Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Thành viên Ban Thư ký của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp đã về dự Hội nghị đông đủ.

   Trong thời gian 1/2 ngày làm việc, Hội nghị đã được Báo cáo viên pháp luật Trung ương và cấp tỉnh giới thiệu, phổ biến các nội dung cơ bản về: Luật đấu giá tài sản năm 2016; Luật Thống kê; Luật An toàn thông tin mạng; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

(Hình ảnh Hội nghị)

Việc tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt một số văn bản pháp luật mới đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện về các văn bản pháp luật mới ban hành; kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh./.


 

 

 

 

 

Tác giả: Trần Thu Thuỷ
Nguồn tin: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

Chính phủ điện tử
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Tổng số: