Đường dây nóng: (022).3851.105
Không có video - Upload lại link

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi năm 2017

Cập nhật: 2017-12-03 15:26:50
Lượt xem: 162

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-STP ngày 20/10/2017 của Sở Tư pháp về tập huấn nghiệp vụ công tác hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi tại huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi năm 2017 cho 64 đại biểu là Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn phụ trách công tác tư pháp và công chức công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc các xã, thị trấn của 2 huyện: Quỳnh Nhai và Thuận Châu.

 

 

Tại hội nghị, các học viên được nghe các báo cáo viên của Sở Tư pháp phổ biến và quán triệt một số nội dung cơ bản của Luật hộ tịch năm 2014; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP; Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Nghị định số 23/2015/NĐ-CP; Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ đăng ký hộ tịch (thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã); kỹ năng, nghiệp vụ chứng thực; kỹ năng giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi, đăng ký nuôi con nuôi; cách ghi sổ sách đăng ký, biểu mẫu đăng ký, thống kê số liệu hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi.  

Hội nghị cũng dành thời gian để các học viên trao đổi, thảo luận và được các báo cáo viên hướng dẫn nghiệp vụ quản lý và đăng ký các sự kiện hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi ở cấp xã; giải đáp một số vướng mắc về nghiệp vụ công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi ở cấp xã.

Thông qua Hội nghị đã giúp cho công chức công chức Tư pháp - Hộ tịch của các xã, thị trấn thuộc 2 huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu nắm vững những kiến thức pháp luật cơ bản và kỹ năng, nghiệp vụ phục vụ tốt cho công tác chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ đối với công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, công tác chứng thực và nuôi con nuôi.                                                       

       

 

Nguồn tin: Phòng Hành chính tư pháp

Chính phủ điện tử
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Tổng số: