Đường dây nóng: (022).3851.105
Không có video - Upload lại link

Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 27/8/2018 về thực hiện Thông báo số 1205-TB/TU ngày 05/7/2018 của Tỉnh ủy Sơn La kết luận Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Cập nhật: 2018-10-08 10:40:31
Lượt xem: 38

File đính kèm: Tải tại đây

Chính phủ điện tử
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Tổng số: