Đường dây nóng: (022).3851.105
Không có video - Upload lại link

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 18/2001/NQ-HĐND ngày 12/01/2001 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn định hướng nội dung hương ước

Cập nhật: 2018-11-16 08:20:17
Lượt xem: 28

File đính kèm: Tải tại đây

Chính phủ điện tử
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Tổng số: