Đường dây nóng: (022).3851.105
Không có video - Upload lại link
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1919/QĐ-UBND 20/07/2017 Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh về việc phân công các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp giúp đỡ xã vùng III, xã biên giới, xã có công trên địa bàn tỉnh
Chi tiết
588/STP-VP 30/06/2017 V/v cấp tài khoản phần mềm quản lý văn bản
Chi tiết
1428/QĐ-UBND 30/05/2017 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020
Chi tiết
1348/QĐ-UBND 24/05/2017 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc ubnd tỉnh và các cơ quan ngành dọc đóng trên địa
Chi tiết
86/KH-UBND 15/05/2017 Kế hoach triển khai thi hành luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
850/QĐ-UBND 07/04/2017 QĐ về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La
Chi tiết
46/QĐ-STP 30/03/2017 QĐ về việc phân loại tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp
Chi tiết
13/NQ-HĐND 06/12/2016 Nghị quyết Về Chương trình giám sát năm 2017 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chi tiết
2289/QĐ-UBND 05/12/2016 Quyết định Về việc thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Chi tiết
250/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.
Chi tiết
257/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư 257/2016/TT-BTC
Chi tiết
2389/QĐ-UBND 10/10/2016 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
Chi tiết
29/2016/QĐ-UBND 06/10/2016 Quyết định Về việc quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ
Chi tiết
25/2016/QĐ-UBND 01/10/2016 Quyết định Ban hành Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương tỉnh Sơn La
Chi tiết
35/2016/QĐ-UBND 10/09/2016 Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Công thương tỉnh Sơn La
Chi tiết
32/2016/QĐ-UBND 11/02/2016 Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
Chi tiết
Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Hộ tịch
Chi tiết
114/QĐ-STP 1182017 QĐ về việc đăng kí hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
Chi tiết
Chính phủ điện tử
Online:2
Hôm nay:14
Hôm qua:33
Tổng số: 120285