Sở Tư pháp kiểm tra công tác pháp chế tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

          Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế và công tác tư pháp khác thuộc trách nhiệm của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Trong ngày 26/4/2021, Đoàn Kiểm tra của UBND tỉnh do Giám đốc Sở Tư pháp Trần Thị Minh Hòa làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác pháp chế và công tác tư pháp khác tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

    Làm việc với Đoàn Kiểm tra tại cơ quan được kiểm trađại diện lãnh đạo, đại diện các bộ phận chuyên môn có liên quan và cán bộ làm công tác pháp chế của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

    Sau khi nghe cán bộ tham mưu công tác pháp chế báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế và công tác tư pháp khác, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra việc bố trí cán bộ làm công tác pháp chế tại đơn vị; việc thực hiện các nhiệm vụ pháp chế theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ (công tác xây dựng pháp luật, công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác bồi thường của Nhà nước, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…); việc thực hiện các công tác tư pháp khác (công tác giám định tư pháp, công tác thi hành pháp luật trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022) từ năm 2020 đến thời điểm kiểm tra.

Đ/c Trần Thị Minh Hòa, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu

    Qua kiểm tra cho thấy, công tác pháp chế và công tác tư pháp khác đã và đang được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quan tâm chỉ đạo thực hiện. Việc thực hiện các nhiệm vụ cơ bản được cơ quan thực hiện đảm bảo thời gian kịp thời theo kế hoạch hằng năm của UBND tỉnh.

    Trên cơ sở nội dung kiểm tra, đồng chí Trần Thị Minh Hòa, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận sơ bộ kết quả kiểm tra của Đoàn, đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Đồng thời, đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục quan tâm, bố trí, tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác pháp chế thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; đặc biệt chủ động cử cán bộ pháp chế tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho người làm công tác pháp chế do Bộ Tư pháp tổ chức.

    Việc kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế và công tác tư pháp khác tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhằm phát hiện, đánh giá những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức pháp chế, cán bộ pháp chế tại cơ quan; kịp thời khắc phục hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền có biện pháp khắc phục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế và công tác tư pháp khác./.

Tác giả:Điêu Nguyễn Thu Hương
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 140
  • Trong tuần: 9,328
  • Tất cả: 960,063
Đăng nhập
SỞ TƯ PHÁP TỈNH SƠN LA
Địa chỉ:Tầng 4, 5 tòa 6T1 trụ sở HĐND, UBND và một số sở, ngành tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT
Điện thoại: 0212.3851402 - Fax: 0212.3758008
Email: sotuphaptinhsonla@gmail.com

Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang