Tổ chức bộ máy Sở Tư pháp

Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

1. Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc Sở Tư pháp là người đứng đầu Sở Tư pháp, là Ủy viên UBND tỉnh, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở, việc chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác được giao. Có trách nhiệm ban hành văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các đơn vị tham mưu tổng hợp, phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật. Căn cứ các quy định của pháp luật, Giám đốc Sở ban hành Quy chế làm việc của Sở Tư pháp và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế đó.

b) Phó Giám đốc Sở Tư pháp là người giúp Giám đốc Sở Tư pháp phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tư pháp và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở  ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở Tư pháp.

2. Các đơn vị tham mưu tổng hợp, phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Xây dựng, Kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật;

d) Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật;

đ) Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp.

3. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp

a) Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sơn La;

b) Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La;

c) Phòng Công chứng số 01 tỉnh Sơn La;

d) Phòng Công chứng số 02 tỉnh Sơn La.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 279
  • Trong tuần: 6 330
  • Tất cả: 705281
  • Tất cả: 842
Đăng nhập
SỞ TƯ PHÁP TỈNH SƠN LA
Địa chỉ:Tầng 4, 5 tòa 6T1 trụ sở HĐND, UBND và một số sở, ngành tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT
Điện thoại: 0212.3851402 - Fax: 0212.3758008
Email: sotuphaptinhsonla@gmail.com

Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang