Trung tâm ĐGTS

I. THÔNG TIN VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH SƠN LA

Địa chỉ trụ sở: Số 56A, đường Lò Văn Giá, tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123 752 097

Fax:  (không có)                       

Email: daugiasonla@gmail.com

Cơ quan quyết định thành lập: UBND tỉnh Sơn La

Số, ngày, tháng thành lập: Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 07/7/2017

Cơ quan chủ quản: Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp được thành lập theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 12/5/2006 của UBND tỉnh  (nay là Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh), là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng. Là đơn vị sự nghiệp duy nhất của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La có chức năng bán đấu giá các loại tài sản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm có nhiệm vụ đấu giá các loại tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, cụ thể là:

- Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật;

- Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;

- Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Tài sản là hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia;

- Tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

- Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;

- Tài sản hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

- Tài sản là quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

- Tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện;

- Tài sản là nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;

- Tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.

 

II. THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO CỦA TRUNG TÂM

* Tóm tắt tiểu sử:

- Họ và tên:

- Chức vụ:

- Sinh ngày:

- Giới tính:  

- Dân tộc:

- Tôn giáo: 

- Quê quán: 

- Nơi ở hiện nay: 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Trình độ học vấn:  

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Số điện thoại CQ:

- Địa chỉ Email:

* Nhiệm vụ đảm nhiệm (theo phân công nhiệm vụ đầu năm):

1. Người đứng đầu Trung tâm; chỉ đạo, quản lý Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tư pháp, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế, sự nghiệp khác và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Cử đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá tài sản.

3. Chỉ đạo, thực hiện việc tiếp dân, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

4. Chủ tài khoản của Trung tâm.

5. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho viên chức và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi viên chức của Trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, việc chấp hành kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính.

6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tổ chức và hoạt động của Trung tâm với Ban Giám đốc Sở Tư pháp.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Ban Giám đốc Sở Tư pháp giao.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 3,960
  • Trong tuần: 45,147
  • Tất cả: 1,750,377
Đăng nhập

SỞ TƯ PHÁP TỈNH SƠN LA
Địa chỉ:Tầng 4,  tòa 6T1 Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT
Điện thoại: 0212.3851402 - Fax: 0212.3758008

Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Minh Hoà - Giám đốc Sở Tư Pháp
Email: sotuphaptinhsonla@gmail.com

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang