PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1


              Địa chỉ: Số 56A, đường Lò Văn Giá, phường Chiềng Lề, tp Sơn La, tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0212.3852034

Fax:  
Email: phongcongchung1sl@gmail.com

          Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan:

1. Vị trí, chức năng

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Sơn La là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp về công tác công chứng. Phòng Công chứng số 1 có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở của Phòng Công chứng đặt tại số 14, đường Ngô Quyền, tp Sơn La, tỉnh Sơn La

Phòng Công chứng có chức năng thực hiện chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính xác thực, hợp pháp không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ mà theo quy định của pháp luật phải công chứng, chứng thực hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng, chứng thực.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

-  Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp giúp Giám đốc Sở Tư pháp xây dựng đề án, kế hoạch, thực hiện chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác công chứng tại địa phương.

-  Công chứng các hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật Công chứng như: Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, công chứng tặng cho nhà đất, hợp đồng thế chấp bất động sản, hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền, di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, văn bản từ chối nhận di sản, công chứng bản dịch, công chứng thỏa thuận tài sản vợ chồng….

- Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bảo sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, lập báo cáo dự toán thu, chi và báo cáo thanh quyết toán tài chính hàng năm theo quy định.

- Quản lý công tác tổ chức, lưu trữ hồ sơ công chứng, quản lý sử dụng tài sản của đơn vị theo đúng quy định.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

- Thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng do Giám đốc Sở Tư pháp giao.

 

II. THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO CỦA PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1

 

* Tiểu sử tóm tắt

- Họ và tên:

- Chức vụ:

- Sinh ngày: 

- Giới tính:  

- Dân tộc:

- Tôn giáo:

- Quê quán: 

- Nơi ở hiện nay: 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Trình độ học vấn:

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị:

- Số điện thoại CQ: 02123.852.034

- Địa chỉ Emial: .stp@sonla.gov.vn

* Nhiệm vụ đảm nhiệm (theo phân công nhiệm vụ đầu năm): 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 125
  • Trong tuần: 9,313
  • Tất cả: 960,048
Đăng nhập
SỞ TƯ PHÁP TỈNH SƠN LA
Địa chỉ:Tầng 4, 5 tòa 6T1 trụ sở HĐND, UBND và một số sở, ngành tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT
Điện thoại: 0212.3851402 - Fax: 0212.3758008
Email: sotuphaptinhsonla@gmail.com

Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang