Chi bộ 2: Sinh hoạt chuyên đề vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

    Ngày 20/5/2021, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa -  Bí thư Chi bộ đã chủ trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật". Tại buổi sinh hoạt có sự tham gia của đồng chí Trần Thị Minh Hòa, Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp cùng các đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ 2. Cuộc sinh hoạt diễn ra sôi nổi, nhiều ý kiến đóng góp đã tập trung vào làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Chi bộ số 2 - Đảng bộ Sở Tư pháp sinh hoạt chuyên đề

    Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lò Thị Phương - Đảng viên Chi bộ 2 đã trình bày chuyên đề: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" tới toàn thể các đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ 2. Trong đó có một số nội dung nổi bật sau:

 

1. Về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

    Trong suốt hành trình từ người đi tìm đường trở thành người dẫn đường cho cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền cách mạng. Người xem đó công cụ quan trọng để tạo ra lực lượng mới hùng mạnh cho cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: Tuyên truyền đem một việc nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, tuyên truyền thất bại.

    Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, bên cạnh việc xác định nội dung, đối tượng, mục đích phương pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đề cập đến vai trò ý nghĩa quyết định của người tuyên truyền. Người quan niệm tuyên truyền cách mạng một hoạt động thống nhất trên ba mặt: Thứ nhất nhận thức về mục đích vai trò của tuyên truyền. Thứ hai phương pháp tuyên truyền. Thứ ba yêu cầu đối với người làm công tác tuyên truyền.

    Cả ba mặt luôn luôn thống nhất với nhau, liên hệ tác động qua lại lẫn nhau, trong đó nhận thức mục đích đóng vai trò chủ đạo, chi phối trực tiếp đến mọi phương pháp tuyên truyền.

      tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong việc đưa chủ trương đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; vận động, tập hợp, tạo ra sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nhân tố bản để giành thắng lợi trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Hiện nay, việc tiến hành công tác tuyên truyền một nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương xuống sở đó yêu cầu cấp thiết bảo đảm sự phát triển của đất nước.

    Hiện nay, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật; vậy, Đảng Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác này. Tại Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định: “Triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật; huy động lực lượng của các đoàn thể chính trị, hội, nghề nghiệp, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia các đợt vận động thiết lập trật tự, kỷ cương các hoạt động thường xuyên xây dựng nếp sống làm việc theo pháp luật trong quan nhà nước trong hội  đã được Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định cụ thể về công tác này.

Đ/c Lò Thị Phương trình bày chuyên đề

    2. Về vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực tiễn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

    Vận dụng tư tưởng của người vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Sơn La, Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh đã chủ động trong công tác tuyên truyền, PBGDPL với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tăng cường phối hợp giữa các ngành thành viên Hội đồng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức và Nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các văn bản Luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành; phối hợp với Đài VOV, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh duy trì chuyên trang “Vì chủ quyền an ninh biên giới”; phối hợp với Sở Y tế thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid; chỉ đạo Đồn Biên phòng phối hợp với Trung tâm y tế xã, huyện biên giới, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thành lập các tổ, chốt tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan trên biên giới, cửa khẩu…  

    Tăng cường phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL với Báo Sơn La và Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân, nhất là nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các chuyên mục tuyên truyền, PBGDPL bằng tiếng dân tộc (tiếng Thái, Mông); phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật; nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho trên 200 hòa giải viên của 12 huyện, thành phố; chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức thành công Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật cho cho khoảng 230 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành; Ủy viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố; đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức  biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp 7, 8, 9, 10 đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp để các cơ quan, đơn vị, địa phương khai thác sử dụng.

    Buổi sinh hoạt chi bộ đã diễn ra hết sức nghiêm túc, các đồng chí đảng viên sôi nổi thảo luận về các sinh hoạt chuyên đề của các đồng chí đảng viên trong chi bộ với chủ đề. Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Bí thư Chi bộ 2 kết luận và quán triệt trong Chi bộ phải tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, định hướng nội dung và hình thức tuyên truyền, PBGDPL; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, phát huy tối đa vai trò của đội ngũ này trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; nhất là kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL; Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, PBGDPL đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; thiết thực, hiệu quả./.

Tác giả:Lường Ngọc Hùng
  1 2 3 4 5 6 7 8 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 404
  • Trong tuần: 6 455
  • Tất cả: 705406
  • Tất cả: 967
Đăng nhập
SỞ TƯ PHÁP TỈNH SƠN LA
Địa chỉ:Tầng 4, 5 tòa 6T1 trụ sở HĐND, UBND và một số sở, ngành tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT
Điện thoại: 0212.3851402 - Fax: 0212.3758008
Email: sotuphaptinhsonla@gmail.com

Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang