Sở Tư pháp Sơn La quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 17/6, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bà Trần Thị Minh Hòa, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, an ninh quốc gia.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị nhằm giúp đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để cùng các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Qua đó, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc.

Phát biểu kết luận Hội nghị bà Trần Thị Minh Hòa, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La mong muốn qua hội nghị, các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở sẽ nhận thức đầy đủ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể từng vị trí, lĩnh vực công tác, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                                                           Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam

  1 2 3 4 5 6 7 8 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 382
  • Trong tuần: 6 433
  • Tất cả: 705384
  • Tất cả: 945
Đăng nhập
SỞ TƯ PHÁP TỈNH SƠN LA
Địa chỉ:Tầng 4, 5 tòa 6T1 trụ sở HĐND, UBND và một số sở, ngành tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT
Điện thoại: 0212.3851402 - Fax: 0212.3758008
Email: sotuphaptinhsonla@gmail.com

Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang