Chi bộ 2: Sinh hoạt chuyên đề vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng và hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam

Ngày 21/9/2021, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa -  Bí thư Chi bộ đã chủ trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng và hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay". Tại buổi sinh hoạt có sự tham gia của đồng chí Trần Thị Minh Hòa, Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp cùng các đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ 2. Cuộc sinh hoạt diễn ra sôi nổi, nhiều ý kiến đóng góp đã tập trung vào làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng và hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay.  

Chi bộ số 2 - Đảng bộ Sở Tư pháp sinh hoạt chuyên đề

    Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lường Ngọc Hùng - Đảng viên Chi bộ 2 đã trình bày chuyên đề: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng và hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay" tới toàn thể các đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ 2. Trong đó có một số nội dung nổi bật sau:

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng pháp luật

    Nếu như chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng thì pháp luật là vấn đề cốt yếu của mọi chính quyền, quan điểm này thể hiện rõ nét cả trong trước tác và thực tiễn hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh, đặc biệt trong những năm trên cương vị người đứng đầu Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trên cương vị người đứng đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh có những đóng góp cho công tác xây dựng hệ thống pháp luật của nước Việt Nam mới chủ yếu ở những định hướng nguyên tắc có tính chất “soi đường” và lãnh đạo quá trình tổ chức thực tiễn. Cùng với các “thao tác” chuyên môn – nghiệp vụ, việc xác định đường hướng và lãnh đạo tổ chức quá trình thực tiễn là hai nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, diễn ra trước hết và xuyên suốt, quyết định các hoạt động khác nói riêng, tổng thể quá trình xây dựng pháp luật nói chung.

    Xác lập các nguyên tắc căn bản của nội dung văn bản pháp luật là hoạt động thường được Hồ Chí Minh thực hiện trước hết trong quá trình lãnh đạo xây dựng pháp luật: Trong đó, dân chủ được Hồ Chí Minh nhắc đến đầu tiên và nhấn mạnh xuyên suốt quá trình lãnh đạo xây dựng pháp luật. Thứ hai, phục vụ đường lối chính trị của sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng chân chính cách mạng cũng là nguyên tắc quan trọng, được Hồ Chí Minh nêu bật. Khi lãnh đạo xây dựng các văn bản luật, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải xác định cho rõ sự cần thiết và mục tiêu hướng đến. Thứ ba, kế thừa và phát triển, phù hợp các giá trị phổ quát của dân tộc và nhân loại là nguyên tắc cũng được Hồ Chí Minh lưu ý trong quá trình lãnh đạo xây dựng pháp luật.

    Xác định chủ thể và tổ chức lực lượng thực hiện là vấn đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm trong lãnh đạo xây dựng pháp luật: Theo đó, Quốc hội là cơ quan duy nhất và cao nhất có quyền lập pháp; thành lập bộ phận chuyên trách dự thảo và hoàn chỉnh văn bản luật; Xác lập quy trình, cơ chế hoạt động và tinh thần làm việc trong xây dựng pháp luật.

Đ/c Lường Ngọc Hùng trình bày chuyên đề


2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

    Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng pháp luật, trong thời gian tới việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật của nước ta cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

    Một là, xác định rõ các nguyên tắc, đặc biệt các nguyên tắc chính trị chủ yếu, để công tác xây dựng pháp luật được thực hiện đúng định hướng chính trị - xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Hai là, hình thành được lực lượng chuyên trách, chuyên nghiệp thực hiện công tác dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

    Ba là, thực hiện phương châm toàn dân xây dựng và thực hiện pháp luật; không chỉ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà còn phải xây dựng xã hội pháp quyền.

     Bốn là, mạnh dạn, dứt khoát đối với những “trở lực” ảnh hưởng tiêu cực đến xây dựng và thực thi pháp luật.

     Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến vấn đề chính quyền bao nhiêu thì cũng dành bấy nhiêu tâm sức lãnh đạo xây dựng nền pháp quyền, xây dựng pháp luật. Sự quan tâm đó khởi phát từ nhu cầu công lý trong đấu tranh giải phóng dân tộc, tiếp tục trở thành hoạt động thực tiễn trong hơn hai thập kỷ Hồ Chí Minh đứng đầu nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Di sản tư tưởng và thực tiễn đó là mẫu mực về lãnh đạo xây dựng pháp luật, trở thành tài sản tinh thần to lớn và quý giá, soi đường cho công tác xây dựng pháp luật hiện nay.

    Buổi sinh hoạt chi bộ đã diễn ra hết sức nghiêm túc, các đồng chí đảng viên sôi nổi thảo luận về nội dung sinh hoạt chuyên đề. Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Bí thư Chi bộ 2 kết luận và quán triệt trong Chi bộ phải tiếp tục phát huy vai trò tham mưu các nội dung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với điều kiện, kinh tế, xã hội tại địa phương nói riêng và toàn quốc nói chung./.

 
Tác giả:Lường Ngọc Hùng
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 29
  • Trong tuần: 7,144
  • Tất cả: 820,714
Đăng nhập
SỞ TƯ PHÁP TỈNH SƠN LA
Địa chỉ:Tầng 4, 5 tòa 6T1 trụ sở HĐND, UBND và một số sở, ngành tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT
Điện thoại: 0212.3851402 - Fax: 0212.3758008
Email: sotuphaptinhsonla@gmail.com

Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang