Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
          Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp; ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; ngày 15/7/202, Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII tại Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Trần Thị Minh Hòa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì Hội nghị.

          

         Hội nghị tập trung vào 2 nội dung chính, đó là:

         1. Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ Sở Tư pháp.

         2. Tổ chức quán triệt, triển khai 04 Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm:

         - Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

         - Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

         - Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

         - Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới.

         Hội nghị cũng đã dành thời gian thảo luận để làm rõ thêm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành đảng bộ 6 tháng đầu năm; những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng ủy 6 tháng cuối năm.

Tác giả: Quàng Hùng Cường - Phòng PBGDPL, Sở Tư pháp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 2,070
  • Trong tuần: 14,343
  • Tất cả: 1,700,379
Đăng nhập

SỞ TƯ PHÁP TỈNH SƠN LA
Địa chỉ:Tầng 4,  tòa 6T1 Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT
Điện thoại: 0212.3851402 - Fax: 0212.3758008

Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Minh Hoà - Giám đốc Sở Tư Pháp
Email: sotuphaptinhsonla@gmail.com

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang