UBND tỉnh Sơn La hướng dẫn triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021

Ngày 26/03/2021, UBND tỉnh Sơn La ban hành Công văn số 807/UBND-NC về việc triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021.

Theo đó, để triển khai kịp thời, thực chất và hiệu quả nhiệm vụ được Chính phủ giao về cải thiện điếm số và duy trì thứ hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số Bl) trong năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung công việc sau:
 1. Thực hiện rà soát, đánh giá toàn bộ các quy định về phí, lệ phí thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý (bao gồm quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và địa phương) để kịp thời phát hiện các quy định chưa phù hợp, tạo gánh nặng, làm tăng chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh để trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật phí và lệ phí xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp.

2. Rà soát, lập danh mục các quy định trong  văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh (bao gồm quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và địa phương) có nội dung chưa rõ, khó hiểu, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc thiếu khả thi, khó tuân thủ, báo cáo UBND tỉnh để trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy định.

 3. Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các mô hình hoạt động trong thực tiễn nhằm thu thập, cập nhật thông tin, tiếp nhận ý kiến phản ánh của các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh như:  Cà phê doanh nhân, Câu lạc bộ các doanh nghiệp trẻ…nhằm tăng cường hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

4. Giải quyết, tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị. Trường hợp không giải quyết được thì có văn bản giải thích, thông tin trả lời rõ ràng cho doanh nghiệp được biết.

5. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các giải pháp nêu tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ bưu chính trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo gửi về Bộ Tư pháp và UBND tỉnh trước ngày 10/6/2021(Đối với báo cáo 06 tháng)trước ngày 10/12/2021(Đối với báo cáo năm)./.

Chi tiết văn bản xem tại đây.

 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 214
  • Trong tuần: 9,402
  • Tất cả: 960,137
Đăng nhập
SỞ TƯ PHÁP TỈNH SƠN LA
Địa chỉ:Tầng 4, 5 tòa 6T1 trụ sở HĐND, UBND và một số sở, ngành tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT
Điện thoại: 0212.3851402 - Fax: 0212.3758008
Email: sotuphaptinhsonla@gmail.com

Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang