Sở Tư pháp triển khai thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Ngày 11/11/2021, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 135/KH-STP triển khai thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

     Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giảm bớt thiệt hại, tác động tiêu cực cho doanh nghiệp và người dân do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đồng thời triển khai kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở.

     Theo đó, kế hoạch tập trung vào những nội dung cụ thể sau: 

Thứ nhất: Chủ động tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Thứ hai: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

Thứ ba: Rà soát, đề xuất cắt bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết thuộc lĩnh vực quản lý của Sở làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân.

Thứ tư: Phối hợp với các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giảm bớt thiệt hại, tác động tiêu cực cho doanh nghiệp và người dân do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Kế hoạch số 01/KH-TCT ngày 8/11/2021 của Tổ công tác 2433.

Thứ năm: Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, cung cấp thông tin tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Kế hoạch giao Phòng Xây dựng, Kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật chủ trì triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện về Cơ quan Thường trực của Tổ công tác (Sở Kế hoạch và Đầu tư). Đồng thời, các đơn vị tham mưu, tổng hợp, Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chủ trì thực hiện các nội dung được giao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Phòng Xây dựng, Kiểm tra và theo dõi tình hình thi hành pháp luật tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch./.

Chi tiết Kế hoạch tại đây.

Tác giả:Lường Ngọc Hùng
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 7,120
  • Tất cả: 820,690
Đăng nhập
SỞ TƯ PHÁP TỈNH SƠN LA
Địa chỉ:Tầng 4, 5 tòa 6T1 trụ sở HĐND, UBND và một số sở, ngành tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT
Điện thoại: 0212.3851402 - Fax: 0212.3758008
Email: sotuphaptinhsonla@gmail.com

Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang