KIỂM TRA CÔNG TÁC XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠTCHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TẠI HUYỆN QUỲNH NHAI
Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-STP ngày 11/8/2023 của ở Tư pháp về kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 từ ngày 30/10/2023 đến hết ngày 03/11/2023, Đoàn công tác của Sở Tư pháp do đồng chí Lò Châu Thỏa - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Quỳnh Nhai.
anh tin bai

Đoàn công tác Sở Tư pháp làm việc tại UBND huyện Quỳnh Nhai

    Đoàn công tác đã tiến kiểm tra hồ sơ về công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Quỳnh Nhai và 02 xã (xã Mường Sại; xã Nặm Ét, huyện Quỳnh Nhai). Qua kiểm tra huyện Quỳnh Nhai và 02 xã đã triển khai kịp thời, nghiêm túc Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính Phủ.  Hàng năm, công tác đánh giá, công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định.

    Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, tổ chức chấm điểm, đảm bảo thủ tục, hồ sơ, thời gian đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận theo quy định, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Đoàn công tác Sở Tư pháp làm việc tại UBND xã Nặm Ét, huyện Quỳnh Nhai.

 

anh tin bai

Đoàn công tác Sở Tư pháp làm việc tại UBND xã Nặm Ét, huyện Quỳnh Nhai.

    Đoàn công tác đã chỉ ra nhưng ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc yêu cầu UBND huyện UBND 02 xã tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; có trách nhiệm phối hợp với công chức Tư pháp - Hộ tịch cung cấp tài liệu kiểm chứng đảm bảo kịp thời, đúng thời gian quy định. Đồng thời, hàng năm tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ, công chức phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ./.


Tác giả: Lường Thị Nhân
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

SỞ TƯ PHÁP TỈNH SƠN LA
Địa chỉ:Tầng 4,  tòa 6T1 Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT
Điện thoại: 0212.3851402 - Fax: 0212.3758008

Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Minh Hoà - Giám đốc Sở Tư Pháp
Email: sotuphaptinhsonla@gmail.com

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang