Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
          Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp; ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; ngày 21/7/2023, Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII tại Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Trần Thị Minh Hòa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì Hội nghị.
anh tin bai

 Đồng chí Trần Thị Minh Hòa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị

    Hội nghị tập trung vào 2 nội dung chính, đó là:

         1. Trình bày Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy Sở Tư pháp; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

         2. Tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản các cấp, gồm:

         - Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

         - Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 19/4/2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

         - Kế hoạch số 145-KH/ĐUK ngày 06/7/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 19/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phon gcách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Sơn La”.

         - Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới.

         Hội nghị cũng đã dành thời gian thảo luận để làm rõ thêm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành đảng bộ 6 tháng đầu năm; những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng ủy 6 tháng cuối năm./.

Tác giả: Lường Ngọc Hùng
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1,518
  • Trong tuần: 2,860
  • Tất cả: 1,867,233
Đăng nhập

SỞ TƯ PHÁP TỈNH SƠN LA
Địa chỉ:Tầng 4,  tòa 6T1 Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT
Điện thoại: 0212.3851402 - Fax: 0212.3758008

Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Minh Hoà - Giám đốc Sở Tư Pháp
Email: sotuphaptinhsonla@gmail.com

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang