Ký kết quy chế phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với Hội Cựu chiến binh tỉnh và Sở Tư pháp
Ngày 14/12, Bộ CHQS tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Sở Tư pháp đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp lý và thực hiện pháp luật về quân sự, quốc phòng.
Bộ CHQS tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Sở Tư pháp ký kết Quy chế phối hợp.

Các cơ quan đã thống nhất phối hợp thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò và tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; trao đổi, cung cấp nội dung, hình thức, cách thức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phản ánh những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương, những đề xuất, kiến nghị từ cơ sở về chính sách và thực tiễn.

Nội dung tư vấn pháp lý, gồm các lĩnh vực về pháp luật dân sự, lao động, việc làm, hôn nhân và gia đình mà đối tượng được tư vấn pháp lý có nhu cầu, được cơ quan, đơn vị của ba bên đề nghị bằng văn bản hoặc theo đề nghị trực tiếp của đối tượng được tư vấn pháp lý. Tư vấn pháp lý cho các đối tượng thông qua Tổ tư vấn, cộng tác viên tư vấn pháp lý của Bộ CHQS tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh do Sở Tư pháp chủ trì.

Định kỳ hằng năm, ba bên tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả phối hợp; triển khai kế hoạch trong năm tiếp theo, rà soát, bổ sung các nội dung chương trình phối hợp đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền; đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và thực hiện sơ kết, tổng kết, sửa đổi bổ sung quy chế này.

Các đại biểu ký kết quy chế phối hợp.

Nguồn: Báo Sơn La (https://baosonla.org.vn/phap-luat/ky-ket-quy-che-phoi-hop-giua-bo-chqs-tinh-voi-hoi-cuu-chien-binh-tinh-va-so-tu-phap-ZxUlaPDSg.html)

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

SỞ TƯ PHÁP TỈNH SƠN LA
Địa chỉ:Tầng 4,  tòa 6T1 Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT
Điện thoại: 0212.3851402 - Fax: 0212.3758008

Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Minh Hoà - Giám đốc Sở Tư Pháp
Email: sotuphaptinhsonla@gmail.com

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang