Sở Tư pháp Sơn La tập huấn công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Ngày 06/7/2023, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Tham dự Hội nghị có gần 80 đại biểu là công chức làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và đại diện Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Đồng chí Trần Thị Minh Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. 
anh tin bai

Đ/c Trần Thị Minh Hoà, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La chủ trì hội nghị.

Thực hiện Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành chương trình công tác tư pháp năm 2022, Sở Tư pháp Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người trực tiếp làm công tác pháp chế, công tác xây dựng, rà soát văn bản QPPL và theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở các sở, ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn.

Tại Hội nghị, báo cáo viên của Sở Tư pháp đã tập huấn 03 chuyên đề, gồm: (1) Hướng dẫn về nội dung thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (2) Hướng dẫn về các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (3) Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ hệ thông hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Trưởng phòng XDKT&TDTHPL - Sở Tư pháp tỉnh Sơn La trình bày chuyên đề Hướng dẫn về nội dung thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật .

 

Các Báo cáo viên của Sở Tư pháp đã giới thiệu, phân tích và hướng dẫn áp dụng những quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, các Báo cáo viên đã xác định rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác này; đồng thời tập trung một số nội dung quan trọng trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại địa phương như: Nguyên tắc thực hiện; nhiệm vụ của các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền; quy trình, kỹ năng, nghiệp vụ; các biểu mẫu áp dụng trong kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;…

anh tin bai

Đ/c Đinh Công Hiệp, Phó Trưởng phòng XDKT&TDTHPL - Sở Tư pháp tỉnh Sơn La trình bày chuyên đề Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023.

Đồng thời, cần chủ động tham mưu thực hiện rà soát văn bản QPPL ngay khi có căn cứ rà soát, không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát. Kịp thời tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả, rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL hàng năm theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đảm bảo theo đúng quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh, các hoạt động theo dõi đảm bảo về nội dung và báo cáo kết quả theo dõi hàng năm.

anh tin bai

Đ/c Dương Thị Anh, Chuyên viên phòng XDKT&TDTHPL - Sở Tư pháp tỉnh Sơn La trình bày chuyên đề Hướng dẫn về các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; những bất cập trong các quy định của pháp luật về công tác này và nêu ra những kiến nghị cụ thể để chất lượng của công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL ngày một cao hơn.

anh tin bai

Các đại biểu thảo luận sôi nổi tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Minh Hòa – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị các đồng chí, những người trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, theo dõi tình hình thi hành pháp luật sẽ tiếp tục chủ động tham mưu thực hiện rà soát văn bản QPPL ngay khi có căn cứ rà soát không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát, đồng thời kịp thời tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả rà soát, tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL hằng năm theo đúng quy định của pháp luật; Triển khai thực hiện ngay việc hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023 theo Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh và Kế hoạch hệ thống hóa văn bản của UBND các huyện, thành phố và Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đảm bảo theo đúng quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

Thông qua Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người trực tiếp làm công tác tư pháp. Từ đó, tham mưu cho lãnh đạo các sở, ngành về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và theo dõi tình hình thi hành pháp luật./.

Tài liệu hội nghị quét mã QR tại đây:

anh tin bai

Hoặc truy cập: https://docs.google.com/document/d/1YPD4xdzVlr-6pgfhUNA_DFtXXW5ld-3F/edit

Tác giả: Lường Ngọc Hùng
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 1,315
  • Trong tuần: 2,657
  • Tất cả: 1,867,030
Đăng nhập

SỞ TƯ PHÁP TỈNH SƠN LA
Địa chỉ:Tầng 4,  tòa 6T1 Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT
Điện thoại: 0212.3851402 - Fax: 0212.3758008

Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Minh Hoà - Giám đốc Sở Tư Pháp
Email: sotuphaptinhsonla@gmail.com

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang