Sở Tư pháp Sơn La triển khai công tác tư pháp năm 2024
Ngày 9/1/2024, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2024.
          Năm 2023, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp, các ngành; nhất là sự đoàn kết, nhất trí, khắc phục mọi khó khăn, tích cực phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn thể công chức, viên chức trong toàn Ngành đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng củng cố chính quyền các cấp tại địa phương.
Hội nghị triển khai công tác tư pháp nằm 2024 của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La.

Hội nghị triển khai công tác tư pháp nằm 2024 của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La.

          Đặc biệt, Ngành tư pháp đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác tư pháp nói chung và từng chuyên đề, lĩnh vực công tác của ngành. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành tư pháp.

          Các mặt công tác tư pháp được triển khai đồng bộ và toàn diện, nhiều lĩnh vực được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả tốt, điển hình như: Chất lượng công tác xây dựng dự thảo văn bản QPPL ngày càng được cải thiện, công tác thẩm định văn bản QPPL ngày càng đi vào chiều sâu. Việc triển khai công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

          Bên cạnh đó, công tác PBGDPL được triển khai thực hiện đồng bộ, chú trọng triển khai các Đề án trọng điểm về PBGDPL, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới liên quan thiết thực với đời sống của nhân dân. Tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý nhà nước về công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi được triển khai đúng quy định của pháp luật, kịp thời giải quyết nhu cầu của người dân.

          Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành của ngành tư pháp, góp phần trong giải quyết các thủ tục hành chính về công tác tư pháp, nhất là cấp phiếu lý lịch tư pháp, công chứng, chứng thực, qua đó từng bước đảm bảo công khai, minh bạch phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; công tác trợ giúp pháp lý được thực hiện đúng quy định góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý...

Bà Trần Thị Minh Hoà - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Bà Trần Thị Minh Hoà - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

          Phát biểu tại hội nghị bà Trần Thị Minh Hoà - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Để thực hiện tốt công tác tư pháp năm 2024, Sở Tư pháp Sơn La tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành theo quy định của pháp luật; tham mưu triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản QPPL tại địa phương; tiếp tục thực hiện tốt Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

          Đồng thời, thực hiện hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn, Luật Hòa giải ở cơ sở, các văn bản hướng dẫn thi hành và thực hiện tốt công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và công tác tủ sách pháp luật tại địa phương; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp như các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm...

Biểu dương các tập thể các nhân có thành tích trong công tác tư pháp.

Biểu dương các tập thể các nhân có thành tích trong công tác tư pháp.

          Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025, thực hiện trợ giúp pháp lý theo Chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường công tác thanh tra thường xuyên và đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Tư pháp tại địa phương; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với việc thực hiện chính quyền số, chuyển đổi số; rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp địa phương theo hướng sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy, tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ…

Tặng Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La cho các tập thể các nhân.

Tặng Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La cho các tập thể các nhân.

          Nhân dịp này, Bộ Tư pháp đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân; Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp cho 21 cá nhân: UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Giám đốc Sở tặng giấy khen cho 6 tập thể, 25 cá nhân.

Tác giả: Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

SỞ TƯ PHÁP TỈNH SƠN LA
Địa chỉ:Tầng 4,  tòa 6T1 Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT
Điện thoại: 0212.3851402 - Fax: 0212.3758008

Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Minh Hoà - Giám đốc Sở Tư Pháp
Email: sotuphaptinhsonla@gmail.com

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang