Sở Tư pháp Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm
Chiều ngày 20/7/2023, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối 2023. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo phòng Tư pháp các huyện, thành phố; lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.
anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, trong 06 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự hướng dẫn chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp; sự phối hợp, giúp đỡ của các ngành, các cấp, Sở, ngành Tư pháp tỉnh Sơn La đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp; chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả toàn diện công tác tư pháp; các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra và các nhiệm vụ được giao đột xuất trong 06 tháng đầu năm đều được triển khai kịp thời, có chất lượng.

Bám sát 9 nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp, chương trình công tác tư pháp và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh, ngành Tư pháp tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác tư pháp nói chung và từng chuyên đề, lĩnh vực của ngành.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tiếp nhận và thẩm định 44 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và 2 đề nghị xây dựng nghị quyết. Tham gia ý kiến bằng văn bản đối với 25 dự thảo của Trung ương và 77 dự thảo văn bản QPPL của địa phương. Cập nhật 34 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức 3.344 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với 244.199 lượt người tham gia; phát 549.880 tờ gấp pháp luật. Duy trì 2.424 tổ hòa giải, với 14.604 hòa giải viên; đã tiếp nhận và hòa giải thành công 806/948 vụ việc, đạt 85%.

Các tổ chức hành nghề công chứng, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn, phường đã chứng thực 329.349 việc. Triển khai đồng bộ về công tác tổ chức xây dựng ngành; ứng dụng công nghệ thông tin; thanh tra, tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng; cải cách hành chính; hợp tác quốc tế...

anh tin bai


Các đại biểu thảo luận sôi nổi tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, giải pháp hay, cũng như khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2023, đồng thời đề xuất các giải pháp đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2023, cụ thể:


Một là, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy của Sở Tư pháp, phòng Tư pháp và tư pháp - hộ tịch cấp xã, pháp chế các Sở, ngành; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, phân công rõ trách nhiệm trong từng lĩnh vực, công việc chuyên môn, đề cao trách nhiệm người đứng đầu về kết quả công tác của cơ quan, đơn vị.


Hai là, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2023 theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; xác định rõ nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để triển khai đồng bộ các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành. Chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành hoàn thành đúng tiến độ, nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết công việc, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, công chứng, chứng thực, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp, luật sư, trợ giúp pháp lý…, hướng các hoạt động về cơ sở, đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu pháp luật của tổ chức và công dân.


Ba là, tăng cường và đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; giới thiệu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.


Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, tập trung vào các lĩnh vực như luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, hộ tịch...; tăng cường công tác thanh tra đột xuất, kiểm tra sau thanh tra; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII).


Năm là, tiếp tục triển khai có hiệu quả các kế hoạch kiểm tra các tổ chức bổ trợ tư pháp theo thẩm quyền, trong đó tập trung các lĩnh vực nổi cộm như công chứng, đấu giá, thừa phát lại. Đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tổ chức, hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp.


Sáu là, tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ; bình xét, đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cuối năm 2023 đảm bảo công khai, dân chủ, thực chất, đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn có liên quan. Phát hiện và kịp thời đề nghị khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thành tích đạt được trong các phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ và UBND tỉnh, Sở Tư pháp phát động./.

Tác giả: Lường Ngọc Hùng
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1,328
  • Trong tuần: 2,670
  • Tất cả: 1,867,043
Đăng nhập

SỞ TƯ PHÁP TỈNH SƠN LA
Địa chỉ:Tầng 4,  tòa 6T1 Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT
Điện thoại: 0212.3851402 - Fax: 0212.3758008

Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Minh Hoà - Giám đốc Sở Tư Pháp
Email: sotuphaptinhsonla@gmail.com

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang